Vakalatnama Format PDF for District Court in English and Marathi are given in this article. We have given legal vakalatnama format/vakilpatra in English & Marathi in India pdf.

vakalatnama format pdf, vakalatnama format for district court, vakalatnama format in hindi pdf, vakalatnama format for district court pdf, vakalatnama format for civil court, vakalatnama format high court, high court vakalatnama format pdf, vakalatnama pdf, vakalatnama format, format of vakalatnama, vakalatnama pdf download, vakalatnama in english pdf, vakalat form pdf, vakalat format pdf, vakalatnama paper, vakalatnama form download,
Vakalatnama Format PDF for District Court in English and Marathi

वकालतनामा मराठी मध्ये 

Click to download Vakalatnama Format PDF for District Court in Marathi This is the legal format of a vakalatnama/vakilpatra sample in Marathi:-

मे. __________________________________________________________________ यांचे न्यायालयात

दावा/अपील क्रमांक ___________.

____________________________________________ फिर्यादी / अपीलकर्ता / याचिकाकर्ता / तक्रारदार

विरुद्ध

____________________________________________प्रतिवादी/प्रतिवादी/आरोपी

मी/आम्ही__________________________________राहणार___________________________________ 

अ‍ॅड. _____________________

B.S.L., LL.B., LL.M.

En. No. MAH/______/_____

यांना माझे/आमचे तर्फे सदर कामी वकील म्हणून हजर होऊन काम चालविनेस  नेमले आहे. त्याकरिता आज दि. ____माहे ___सन____ रोजी मी/आम्ही सही/अंगठा केली/केला आहे.

1. या कोर्टात किंवा इतर कोणत्याही कोर्टात वरील-नोंदित प्रकरणात कारवाई करणे, हजर राहणे आणि बाजू मांडणे ज्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो किंवा सुनावणी केली जाऊ शकते आणि उच्च न्यायालयासह अपीलीय न्यायालयात देखील मी/आमच्याद्वारे प्रत्येक न्यायालयासाठी स्वतंत्रपणे शुल्क भरणे न्यायालयाच्या अधीन आहे.

2. याचिका, अपील, क्रॉस-ऑब्जेक्शन किंवा याचिकांवर स्वाक्षरी करणे, फाइल करणे, सत्यापित करणे आणि सादर करणे अंमलबजावणी पुनरावलोकन पुनरावृत्ती, पैसे काढणे, तडजोड किंवा इतर याचिका किंवा शपथपत्र किंवा सांगितलेल्या खटल्यासाठी आवश्यक किंवा योग्य वाटतील अशी इतर कागदपत्रे प्रत्येक टप्प्यासाठी शुल्क भरण्याच्या अधीन त्याच्या सर्व टप्प्यात केस.

3. कागदपत्रे दाखल करणे आणि परत घेणे, विरुद्ध पक्षाची कागदपत्रे स्वीकारणे आणि/किंवा नाकारणे.

4. सदर प्रकरण मागे घेणे किंवा तडजोड करणे किंवा लवादाकडे कोणतेही मतभेद असल्यास किंवा या प्रकरणाशी संबंधित स्पर्श किंवा कोणत्याही प्रकारे उद्भवणारे विवाद.

5. फाशीची कार्यवाही करणे.

6. मासिक चेक, रोख रक्कम आणि अनुदान पावत्या जमा करणे, काढणे आणि प्राप्त करणे आणि ते करणे इतर सर्व कृती आणि गोष्टी ज्या प्रगतीसाठी आणि मध्ये करणे आवश्यक आहे या खटल्याचा खटला चालवण्याचा मार्ग.

7. अधिकार वापरण्यासाठी त्याला अधिकृत करणार्‍या कोणत्याही अन्य कायदेतज्ज्ञाची नियुक्ती आणि सूचना देणे आणि याद्वारे अधिवक्त्याला जेव्हा ते तसे करण्यास योग्य वाटेल तेव्हा अधिकार प्रदान केला जातो आणि आमच्या वतीने पॉवर ऑफ अॅटर्नीवर स्वाक्षरी करण्यासाठी.

8. आणि मी/आम्ही अधोस्‍वाक्षरीने याद्वारे केलेल्या सर्व कृती दुरुस्त करण्यास आणि पुष्टी करण्यास सहमती देतो प्रकरणातील वकील किंवा त्याचा पर्याय ही माझी/आमची स्वतःची कृती आहे, जणू मी/आम्ही सर्वांसाठी केली आहे हेतू आणि प्रस्ताव.

9. आणि मी/आम्ही वचन देतो की मी/आम्ही किंवा माझा/आमचा योग्य अधिकृत एजंट न्यायालयात हजर राहू सर्व सुनावणी घेतील आणि जेव्हा केस बोलावली जाईल तेव्हा वकिलाला हजर राहण्यासाठी सूचित करेल.

10. आणि मी/आम्ही अधोस्‍वाक्षरीने वकील किंवा त्याचा पर्याय न ठेवण्‍यास सहमती देतो या प्रकरणाच्या निकालासाठी जबाबदार.

11. न्यायालयाने आदेश दिल्यावर स्थगितीचा खर्च तो वकिलाचा असेल. स्वत: साठी प्राप्त आणि राखून ठेवेल.

12. आणि मी/आम्ही अधोस्वाक्षरीदार याद्वारे सहमत आहोत की संपूर्ण किंवा काही शुल्काच्या बाबतीत मी/आम्ही वकिलाला पैसे द्यायला सहमती दिली आहे, ज्याचा तो हक्कदार असेल जोपर्यंत त्याची भरपाई होत नाही तोपर्यंत या खटल्याच्या खटल्यातून माघार घ्या. फी सेटल आहे फक्त वरील प्रकरणासाठी आणि वरील न्यायालयासाठी. मी//आम्ही याद्वारे सहमत आहे की एकदा फी भरल्यानंतर, मी/आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्याचा परतावा मिळण्यास पात्र राहणार नाही 3 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी मूळ फी मी/आम्ही पुन्हा भरली जाईल.

तर्फे स्वीकारले आणि दाखल केले                                                               ______________________

__________________                                                                            ______________________

अ‍ॅड._______________                                                                           ______________________

Click to download Vakalatanama Format PDF in Marathi.


 Vakalatnama Format in English

Click to download Vakalatnama Format PDF for District Court in EnglishThis is the legal format of a vakalatnama/vakilpatra sample in English:-

IN THE COURT OF_________________________________________________

Suit/Appeal No___________    of 20__.

___________________________________________Plaintiff /Appellant /Petitioner/ Complainant

VERSUS

___________________________________________Defendant/Respondent/ Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We_______________________the

above named_________________________________do hereby appoint:

(hereinafter called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above-noted case authorize

him:-

1. To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in

which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High

Court subject to payment of fees separately for each Court by me/us.

2. To sign, file, verify and present pleadings, appeals, cross-objections or petitions for

executions review revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or

other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said

case in all its stages subject to payment of fees for each stage.

3. To file and take back documents, to admit and/or deny the documents of the opposite party.

4. To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or

disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

5. To take execution proceedings.

6. To deposit, draw and receive monthly cheques, cash and grant receipts thereof and to do

all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the

the course of the prosecution of the said case.

7. To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power

and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and

to sign the power of attorney on our behalf.

8. And I/We the undersigned do hereby agree to rectify and confirm all acts done by the

Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all

intents and proposes.

9. And I/We undertake that I/We or my/our duly authorised agent would appear in Court on

all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

10. And I/We the undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute

responsible for the result of the said case.

11. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he

shall receive and retain for himself.

12. And I/We the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee

agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to

withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is

only for the above case and above Court. I//we hereby agree that once the fee is paid, I/We

will not be entitled to the refund of the same in any case whatsoever and if the case

prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of

which have been understood by me/us on this_________day of ______20___.

Accepted subject to the terms of the fees.

Accepted and Filed by                                                                            ______________________

__________________                                                                            ______________________

Adv._______________                                                                           ______________________

Click to download Vakalatanama Format PDF in English.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.